Jotron

Servis klimatizací

Pravidelná roční údržba a servis klimatizací

Servisní ceník 2023

Servis split jednotky 1x vnitřní 1x venkovní) 1 200,-
Servis Multisplit 2x vnitřní 1x venkovní 1 800,-
3x vnitřní 1x venkovní 2 200,-
Pro více jednotek se cena stanovuje individuálně.
Cestovné dle individuální domluvy

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Nejčastější závady, které přichází, když pravidelně neprovádíte servis klimatizace.

  1. Zápach z klimatizace – za zápach z klimatizace může vlhkost na vnitřním výměníku, kde se tak snadno tvoří bakterie a plísně.
  2. Z klimatizace neproudí chladný vzduch – pravděpodobně z klimatizace uniká chladivo, nebo máte na ovladači špatně nastavený program.
  3. Z klimatizace vytéká voda – v případě, že je jednotka správně namontovaná a vytéká z ní voda, problém pravděpodobně bude v zanesení kondenzačního potrubí, nebo v zaneseném plováčku čerpadla.
  4. Klimatizace málo chladí – buď už máte zanesené filtry (je nutné je vyčistit), nebo z klimatizace uniká chladivo.
  5. Klimatizace netopí – pravděpodobně máte na ovladači nastavený špatný program,  nižší teplotu, než je teplota v místnosti, nebo nedostatek chladiva.
  6. Klimatizace je velmi hlučná – došlo buď k uvolnění nějaké její části, nebo se do vnější jednotky dostalo například listí, větve atd. Důvodem může být i led v klimatizaci.
  7. Klimatizace vyhazuje pojistky – k tomu dochází, když jsou poškozené kabely, narušená izolace nebo má venkovní jednotka vadný ventilátor.
emergency-air-conditioner-repair

Pravidelná roční prohlídka klimatizace se týká jak vnitřní, tak i venkovní jednotky.

vnitřní jednotka:
-čištění a umytí vzduchových a pachových filtrů
-vyčištění vnitřních částí jednotky a výparníku
-vyčištění ventilátoru a odpadní vaničky
-nanesení antibakteriálního přípravku s desinfekčními účinky
-kontrola elektroniky a dotažení všech šroubů

venkovní jednotka:
-vyčištění vnitřních částí venkovní jednotky, výparníku a ventilátoru
-kontrola těsnosti okruhů, množství chladiva a výkonu kompresoru
-dotažení spojů potrubí a elektrických svorkovnic

Jak často údržbu provádět?
Provádí se 1x ročně. V případě prašného prostředí i vícekrát ročně.

Vystavení protokolu o roční prohlídce a pravidelné údržbě Po provedení údržby bude techniky vystaven protokol o provedených úkonech. V případě závažné závady nebo poškození budete informováni o možnostech a ceny opravy.

Jak si objednat roční údržbu?
Každý rok Vás náš technik osloví telefonicky a domluví s Vámi termín pravidelného servisu. Údržbu si můžete objednat i sami u servisního oddělení. telefonicky: +420 773 177 036 nebo emailem: servis@jotron.net případně vyplněním formuláře na konci této stránky.

Pro spolehlivý chod a dlouhou životnost klimatizací je doporučeno provádět pravidelný servis celého chladicího systému. Na námi dodané a instalované klimatizace poskytujeme obvykle záruční lhůtu dva roky. Za zvýhodněných podmínek nabízíme servisní smlouvu s prodloužením záruční doby o jeden rok.

Servisní údržba zabezpečí bezproblémový provoz klimatizací a efektivní využití klimatizace jak pro chlazení, tak pro topení. Přispívá k zajištění optimální spotřeby energie a prodlouží životnost celého zařízení. Důležitou součástí prohlídky je vyčištění všech filtrů. Zanedbání pravidelné servisní údržby vede ke snížení výkonu klimatizace, zvýšení hlučnosti a nadměrnému opotřebení kompresoru, případně havárii zařízení.

Po každé sezoně navrhujeme provést důkladnou prohlídku a kontrolu všech funkcí. Navrhujeme vyčistit klimatizaci nejméně jednou ročně, nebo vždy pokud byla dlouhodobě používána. V nádobce pro kondenzát se hromadí  vlhkost z místnosti a následně mohou vznikat usazeniny a na nich různé plísně a bakterie. Pravidelná údržba, kontrola všech částí a čištění filtrů je proto jedním z nejdůležitějších úkonů při provádění servisních prohlídek.

Výhody u pravidelně servisovaných klimatizací:
– podstatná úspora elektrické energie
– prodloužení životnosti systému
– udržování výkonu na maximální hodnotě